Jak to mówią- co kraj to obyczaj. Tak więc- co firma, to nieco różne podejście do procesu rekrutacyjnego oraz do jego przeprowadzania. Nie jest więc powiedziane, że to, co przeczytasz poniżej w 100% zobrazuje proces rekrutacyjny w firmie, w której będziesz ubiegać się o pracę. Są jednak pewne schematy, których firmy (zwłaszcza te duże) się trzymają. Dlatego postanowiliśmy dzisiaj sprostać oczekiwaniom czytelników i opisać, jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie. Zostaną tutaj wymienione i krótko opisane etapy, których można się spodziewać w procesie rekrutacyjnym w dużych firmach i korporacjach. W tekście tym nie zajmujemy się natomiast opisem, co robić na poszczególnych etapach. O tym, jak przygotować się do procesu rekrutacyjnego i jak postępować w jego trakcie, piszemy w naszej instrukcji- KLIK. Serdecznie zachęcamy do jej odblokowania. To w niej znajdziesz wszystko to, co potrzebne, by w procesie rekrutacyjnym wyróżnić się z grona kandydatów.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- zamieszczenie ogłoszenia w sieci i na stronie internetowej

Wszystko rozpoczyna się od zamieszczenia w sieci ogłoszenia informującego o trwającej rekrutacji. Zapamiętaj- OFERTA PRACY (czyli owo ogłoszenie), w której znajdują się wymagania stawiane przez pracodawcę, ma być wydrukowana i pozostawiona przez Ciebie na widoku przez cały proces rekrutacyjny! Od samego początku powtarzamy, że aplikowanie o pracę powinieneś rozpocząć od dokładnej analizy oferty pracy! OFERTA PRACY to kluczowy element.

Mam nadzieję, że sformułowanie „OFERTĘ PRACY MASZ MIEĆ PRZED OCZAMI” zapadła Ci w pamięci 🙂

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- analiza nadesłanych CV

W kolejnym etapie rekruter sprawdza nadesłane CV. W dużych firmach, w wielkich miastach, zdarza się, że na skrzynkę „rekrutacyjną” trafiają dziesiątki, a nawet setki życiorysów. Może się okazać, że rekruter, w nadmiarze CV, nawet nie otworzy Twojego maila. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje CV zostanie otwarte, zauważone i przeanalizowane, skorzystaj z naszej instrukcji- KLIK.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- rozmowa telefoniczna w języku polskim

W wielu firmach, oprócz telefonu, w którym rekruter zaprosi Cię na rozmowę, może się okazać, że firma przeprowadzi z Tobą telefonicznie krótki wywiad. Rekruter sprawdza w ten sposób, czy to, co zostało napisane w CV pokrywa się (na pierwszy rzut ucha) z tym, co rzeczywiście potrafisz. Niestety, wiele osób kłamie w swoich życiorysach, a z rozmów z HR-owcami wiemy, że jest to jedna z najgorszych (ale częstych) rekrutacyjnych zbrodni.

Jeśli dobrze wypadniesz są dwie opcje- może się okazać, że rekruter umówi się z Tobą na kolejną rozmowę- w języku obcym lub pominie rozmowę w języku obcym i umówi się z Tobą na rozwiązanie zadania rekrutacyjnego.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- rozmowa telefoniczna w języku angielskim/innym, deklarowanym w CV

Jest to zazwyczaj rozmowa mająca na celu weryfikację, jaki jest stopień znajomości przez Ciebie danego języka. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jakiego tematu możesz się spodziewać. Czasami rekruterzy pytają o to, dlaczego chcesz pracować w danej firmie. Zdarzają się również pytania dotyczące znajomości branży, ale także zwykłe rozmowy o pogodzie. Po takiej rozmowie rekruter może umówić się z Tobą na rozwiązanie zadania rekrutacyjnego.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- zadanie rekrutacyjne

Zadanie rekrutacyjne wysyłane jest zazwyczaj mailowo (rzadko zdarza się, by było ono wykonywane na rozmowie kwalifikacyjnej- jeśli jednak nie otrzymałeś zadania rekrutacyjnego na etapie rozmów telefonicznych, możesz spodziewać się go na kolejnym etapie). Bywa, że zadanie rekrutacyjne należy rozwiązać w godzinę lub kilka godzin, a bywa również, że rekruter wysyła zadanie, a na jego przygotowanie daje tydzień. Wszystko zależy od jego złożoności oraz tego, czego dotyczy.

Uwaga! Absolutnie nie wpisuj jako rozwiązanie zadania, gotowych odpowiedzi, znalezionych w sieci po wpisaniu w wyszukiwarkę pytania rekrutacyjnego.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- rozmowa kwalifikacyjna

Po pozytywnym ocenieniu Twojego profilu kandydata i zadania rekrutacyjnego (na etapie rozmów telefonicznych), zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Są dwa typy takich rozmów. Jedne przeprowadzane są w cztery oczy (rekruter- osoba rekrutowana), inne natomiast są „rozmowami grupowymi”. Pokrótce omówimy te dwa typy.

Rozmowa kwalifikacyjna w cztery oczy

Na takiej rozmowie kwalifikacyjnej rekruter dokładnie sprawdza, czy to, co wpisaliśmy w CV jest prawdą. Pyta o zadanie rekrutacyjne, sprawdza, w jaki sposób je wykonywałeś. Jednocześnie zadaje pytania rekrutacyjne, na które odpowiedzi znajdziesz w naszej Instrukcji. Zadając je pytania sprawdza, czy, zgodnie z panującymi wytycznymi, będziesz dobrym kandydatem na to konkretne stanowisko. Może zostać również przeprowadzony wywiad, który sprawdzi Twoje umiejętności w praktyce. Dostaniesz do wykonania zadania mające na celu określenie, czy potrafisz priorytetyzować zadania, czy działać pod presją czasu.

Zapamiętaj- dobrze przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną! To już jeden z ostatnich etapów, a przygotowanie się do niego, biorąc pod uwagę dostępność u nas odpowiednich materiałów (KLIK), jest po prostu o wiele łatwiejsza.

Rozmowa kwalifikacyjna w grupie

Może się okazać, że rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w grupie. Stawia się wtedy kilku kandydatów, starających się o jedno konkretne stanowisko, obok siebie, mając tym samym idealny pogląd na ich różne typy osobowości. Sprawdzane są w ten sposób zachowania osób aplikujących, ich metody radzenia sobie ze stresem, czy umiejętność pracy w zespole. Jednocześnie, jest to najlepsza metoda na sprawdzenie, który z kandydatów wykazuje cechy przywódcze. Taka rozmowa może trwać nawet do kilku godzin.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie- rozmowa z przełożonym

Rozmowa z przełożonym jest zazwyczaj ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego… Na tej rozmowie można spodziewać się zarówno pytań związanych z branżą/technologią/produkcją, jak i luźnej rozmowy i powitania w zespole. W tym momencie również ustalana jest ostateczna stawka wynagrodzenia.

Jak wygląda proces rekrutacyjny w dużej firmie

Jak widzisz, proces rekrutacyjny w dużej firmie jest złożony. Nie możesz więc i swoich działań ograniczać do samego wysłania CV. W naszej instrukcji znajdziesz opis– krok po kroku, jak budować w procesie rekrutacyjnym świadomość własnej marki. Innymi słowy- mówimy, jak wyróżnić się spośród (często bardzo licznego) grona kandydatów. Jednocześnie może się okazać, że korzystając z naszej instrukcji, z kilku etapów wymienionych wyżej będziesz „zwolniony” (wszystko zależy oczywiście od polityki firmy). Tym bardziej zachęcamy Cię do skorzystania z dobrodziejstw instrukcji!