Regulamin

1.Wstęp

Poniższy regulamin stworzony został w celu jasnego określenia zasad funkcjonowania strony muszewampowiedziec.pl.

Niniejszy regulamin dotyczy strony „Muszę Wam powiedzieć”, działającej pod adresem internetowym muszewampowiedziec.pl, której właścicielem jest osoba fizyczna- Monika Konefał- prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Muszę Wam powiedzieć Monika Konefał, z siedzibą pod adresem: ul. Podlesie 158D, 32-052 Radziszów, NIP: 5521652392, REGON: 123145507 oraz zarejestrowana w CEIDG.

2. Postanowienia ogólne.

 • Strona internetowa muszewampowiedziec.pl prowadzi sprzedaż tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. W momencie dokonania zakupu, który wiąże się z odblokowaniem treści, dochodzi do zawarcia tzw. umowy na odległość pomiędzy klientem (dalej: Kupującym) a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca jest autorem i podmiotem rozpowszechniającym treści dostępne na stronie muszewampowiedziec.pl. Do Sprzedawcy należą również wszelkie prawa do wymienionego wcześniej sklepu – w tym prawa autorskie.
 • Do zamówienia, na życzenie Klienta, wystawiana jest Faktura VAT.
 • Przedmiotem umowy jest dostęp do strony internetowej zawierającej, w zależności od zakupionego produktu- porady dotyczące skutecznej redakcji dokumentów rekrutacyjnych (Instrukcja aplikowania o pracę)- porady mają charakter ogólny (nie uwzględniają specyfiki różnych branż na rynku pracy) oraz porady związane z działaniami marketingowymi i słowem pisanym (m.in. Warsztaty kreatywnego pisania, Instrukcja nagrywania Insta Stories).
 • Funkcjonalność udostępnionych treści cyfrowych ogranicza się do wyświetlenia ich na ekranie urządzenia Kupującego.
 • Minimalne wymagania techniczne sprzętu komputerowego niezbędnego do korzystania z zakupionych treści to urządzenie komputerowe lub urządzenie mobilne (telefon komórkowy, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową, która pozwala na otwarcie witryny internetowej muszewampowiedziec.pl , a także otwieranie dokumentów w formacie HTML, przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies. Wymagane jest połączenie urządzenia końcowego z siecią internetową oraz posiadanie aktywnej poczty e-mail.

3. Zakupy

 • Zakupu (tj. odblokowania treści) na stronie muszewampowiedziec.pl można dokonywać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Sprzedawca udostępnia treści cyfrowe w momencie potwierdzenia otrzymania płatności. Odblokowane treści dostępne są tylko i wyłącznie na stronie muszewampowiedziec.pl . Niedozwolone jest kopiowanie treści ze strony oraz jej powielanie.
 • Zamówienia przyjmowane są poprzez wtyczkę Pay Per Post. Należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z Instrukcjami na ekranie.

4. Odstąpienie od umowy

W związku z tym, iż jest to sprzedaż usługi polegającej na przekazaniu know-how, Kupujący po odblokowaniu treści (czyli w momencie potwierdzenia płatności i wyświetlenia się treści na nośniku pozwalającym na odczyt strony muszewampowiedziec.pl) nie może dokonać zwrotu. Kupującym będącym konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu ceny na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 t.j. ze zm.).

Każde zamówienie, które zostało złożone, zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 • W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią bądź opóźnią realizację zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego.

5. Dostawa i płatność.

 • Usługi dostępu do strony muszewampowiedziec.pl udostępniane są wyłącznie po przedpłacie Kupującego.
 • W momencie otrzymania przez Sprzedawcę płatności treść na stronie zostaje trwale odblokowana na czas określony w obrębie każdego produktu.
 • Płatności należy dokonać poprzez system szybkich płatności PayPro SA

6. Reklamacje.

Reklamacje można składać na adres e-mailowy monika@muszewampowiedziec.pl bądź pisemnie na adres wskazany w pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Jeśli w terminie 30 dni Kupujący nie otrzyma odpowiedzi, reklamację traktuje się jako uznaną.

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązywać będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Polityka plików Cookies

 1. Poza informacjami zawartymi w plikach cookies (tzw. ciasteczkach) nasz serwis nie zbiera automatycznie żadnych innych informacji.
 2. Pliki cookies są danymi informatycznymi, zawierającymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas ich przechowywania na danym urządzeniu, które przechowywane są w urządzeniu, na którym Kupujący korzystał ze strony internetowej muszewamnowiedziec.pl. Pliki te, na wspomnianym urządzeniu, zamieszcza Administrator – Monika Konefał.

III. „Ciasteczka” wykorzystuje się w celu optymalizacji korzystania z serwisu oraz lepszego dopasowania stron Witryny do Użytkownika (przede wszystkim pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i dopasowanie do tego urządzenia sposobu wyświetlania się witryny), w celu tworzenia statystyk związanych ze sposobem korzystania Użytkowników ze strony internetowej oraz w celu utrzymania stanu zalogowania podczas korzystania z różnych podstron Serwisu.

 1. Mówiąc o plikach cookies mamy na myśli pliki sesyjne (tymczasowe, kasujące się w momencie zamknięcia przeglądarki, wylogowania, czy opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas zapisany w ich parametrach.
 2. Użytkownik ma prawo dokonać zmian w kwestii plików cookies, cofając akceptację ich działania.
 3. Więcej informacji dotyczących plików cookies dostępnych jest w przeglądarce. Należy otworzyć zakładkę „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Dane osobowe każdego Użytkownika przechowywane są w bazie danych, w której zastosowano wszelkie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę powierzanych Administratorowi danych osobowych, zgodnie z wymogami określanymi przez powszechnie panujące przepisy prawa dotyczące ochrony tychże danych. Dostęp do wspomnianej bazy danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych.
 6. Dane szyfrowane są przy użyciu szyfrowania SSL. Zapewniamy ochronę wprowadzanych danych przed wglądem osób trzecich (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).

III. O wszelkich zmianach dotyczących polityki prywatności oraz plikach cookies Użytkownik dowie się poprzez wprowadzenie przez Administratora zmian w niniejszym dokumencie.